Güneş Enerjisinden Yararlanmak

Alternatif enerji kaynakları denildiğinde son yıllarda ilk akla gelen temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak GES sistemler gösterilmektedir.

Gittikçe kirlenen ve sistemi bozulan gezegenimizde artan nüfusun enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, bir keyfi araştırmadan ziyade çok önemli bir zorunluluk haline gelmiştir.

Fosil yakıtların ömrünün tükenmesi ve yeni kaynak arayışları çağımızın modern mühendislerini ve girişimcileri harekete geçirmiştir. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için güneş gibi milyonlarca yıl daha ışıyacak bir kaynaktan temiz enerji elde etme fikri yeni olmasına karşın, bu alanda çalışmalar hız kazanmış ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bu sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Güneş enerji tarlaları İspanya Çin Almanya İsveç Kore Japonya gibi ülkelerde boy göstermeye başlamıştır.

Güneş ışınlarından en iyi şekilde yararlanmak adına sürekli olarak yeni projeler geliştirilmektedir. Güneşten üretilecek elektrik enerjisi, tüm dünyanın toplam tüketimi göz önüne alındığında binlerce kat daha fazladır. Araştırma sonuçları bu yöndedir.

Güneş Enerjisi Avantajları

Güneş enerjisi sistem kurulumundan sonra hiçbir maliyet gerektirmediği için bir ömür boyu güneş var oldukça kullanılabilen temiz enerjidir. Kısa sürede maliyetleri amorti eden bu sistemlere yönelmek geleceğin enerji çözümü olacaktır. Ekonomik avantajlarının yanı sıra ekolojik avantajları olan güneş enerji sistemleri, doğayı korur ve dünyanın ömrünün uzamasına katkı sağlar. Çevreye duyarlı temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisi tüm dünyada yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Güneş Pili Sistemleri

Şebekeye bağlı olan ve enerji azaldığında şebekeden enerji çeken, enerji fazla olduğunda şebekeye enerji satan sistemlerdir. Bağımsız güneş pili sistemleri ise , bir akü grubu gerektirir. Gün boyu güneşten alınan enerjiden elektrik enerjisi elde edilir ve akü grubuna aktarılır. Gece güneşin olmadığı zamanlarda akülerden besleme sağlanır.

Akülerin aşırı şarj olması veya boşalması akülere zarar verdiği için regülatör ( dengeleyici) eleman kullanılır.

  • Monokristal Silisyum Güneş Pili
  • Semisristal Silisyum Güneş pili
  • Amorf silisyum Güneş pili
  • İnce Film Güneş pili

Görüldüğü gibi Silisyum yarı iletken maddesi hem ucuz bir madde olması hem de bol bulunabilen bir yarı iletken kaynağı olması nedeniyle kullanılmaktadır.

Güneş Enerji Sistemi

Güneş enerji sisteminde elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan temel materyaller akü grubu regülatör evirici (Dc to AC) ve diğer elektronik devre elemanlarıdır. Foto voltaik sistemlerde panellerin verimi henüz dünyada %30 oranını aşamamıştır. Potansiyel verimi %100 oranına çıkaracak sistemler üzerinde çalışmalar sürse de, şu anki kapasite ile bile, tüm dünyanın enerji ihtiyacının binlerce kat fazlası güneşten temin edilebilir. Kış aylarında fırtınalı ve soğuk havalarda verimi düşen panellerin en yüksek verim düzeyi ilkbahar ve yaz aylarıdır.

Elektrik faturası 100 TL gelen bir ev için 3200 KW/h yıllık tüketimi olan bir sistemin sıcak bir coğrafyada tasarlanması ile, toplamda saatte 2 KW enerji verecek bir sistemin tasarlanması gerekir. Yaklaşık maliyeti 8 bin Euro olan bu sistem birkaç yıl içinde kendini amorti edebilir. Ayrıca lisanssız teşvik olarak üretilen her Kilo Watt başına 0,13 Dolar fiyatla şebekeye elektrik satmak da mümkün. Böylece 5 sene içinde kendi kendini amorti eden sistemin kalan 20 yıl boyunca 2 yılda bir akü sisteminin değiştirilmesi masrafı dışında bir masrafı yoktur.